Арт-терапия
Терапия творчеством

Арт-терапия в теории и практикеФорма входа

Логин:
Пароль:
28 февраля - 1 марта 2008 г. V Международная междисциплинарная научно-практическая конференция по АРТ-ТЕРАПИИ (Киев)

Інститут соціальної та політичної психології АПН України
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Центр психології руху і танцю “Малюма і Такете”
Запрошують прийняти участь у

V МІЖНАРОДНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ


ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ : міф, метафора, символ
28 лютого - 1 березня 2008 року


До участі запрошуються психологи, соціальні працівники, психотерапевти, психіатри, пе­да­гоги, вихователі, спеціалісти, що цікавляться арт-терапією, та професійні арт-терапевти. Пе­редбачаються такі форми участі у конференції: доповіді, майстер-кла­си та лабораторії.

Метою проведення конференції є створення інформаційного поля для конструкт­ив­но­го спіл­­куван­ня фахів­ців з арт-терапії та сприяння підвищенню рівня теоретичних знань, удо­ско­наленню прак­тичних вмінь та навичок фахівців в сфері арт-терапії.

У програмі конференції

обговорення фундаментальних та спеціалізованих питань щодо викорис­тання арт-терапії, танцювально-рухової терапії, казкотерапії, музикотерапії, пісочної терапії та інших спо­ріднених напрямів допомоги особистості в сучас­них системах психокорек­цій­них, психоте­рапевтичних, пси­хо­профі­лак­ти­чних, реабіліта­цій­них та інших заходів, а та­кож майстер-класи спеціалістів з арт-терапії. В рамках конференції (1 березня 2008 р.) плануються на­вчаль­ні та творчі лабораторії (інформація щодо змісту та додаткових умов участі в лабораторіях надсилається окремо)

Надіслати тези доповіді в електронному виді Ви зможете до 15 лютого на адресу: 04070, Київ, вул. Андріївська, 15, Інс­титут соціальної та політичної психології АПН України, ГО “Арт-терапевтична асоціація” або e-mail: julihun@mail.ru; art.therapy1@gmail.com. Кон­цеп­ція майстер-класу оформлюється у вигляді тез. Обсяг тез до 3 сторінок.

За додат­ко­вою ін­фор­мацією звер­тайтеся за телефон­ами 8-(044)-432-7427; 8(044)425-2408

8-(067)- 446-7626; 8-(039)-459-9938.

Учасники конференції отримують сертифікати участі.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн. (для студентів – 50 грн.). Організаційні внески підуть на видання матеріалів конференції, презентаційні матеріали для кожного учасника. До участі в майстер-класах запрошуються лише учасники, що пройшли реєст­рацію та внесли організаційний внесок. Ви­тра­ти на відрядження за рахунок сторони, що відряджає.

Звертаємо Вашу увагу на те, що можливостей поселення та придбання зворотних квитків оргкомітет не має.

Поточну інформацію Ви можете отримати на сайтах:

http://www.art-therapy.iatp.org.ua; http://maluma.com.ua

© 2007-2018 Наталья Кузьмина